İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar / İstanbul

 +90 (212) 473 70 00 - 19263

 mail@bahadirfyildirim.com

 bahadirf.yildirim@istanbul.edu.tr